Particulier

Bent u een leek op juridisch vlak, of komt u er zelf niet uit? Bij Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten kunt u terecht voor juridische vraagstukken op het gebied van de algemene rechtspraktijk, meer bepaald op het gebied van consumentenrecht, contractenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht, personen- en familierecht en erfrecht. Ons kantoor heeft ruime proceservaring en voorziet in gedegen juridisch advies. Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek beoordelen wij uw casus op de juridische haalbaarheid en informeren wij u graag over de kosten verbonden aan onze rechtsbijstand => zie ook ‘kosten’.

Ik ben gedagvaard

Heeft u een dagvaarding ontvangen van de deurwaarder en bent u opgeroepen om te verschijnen voor de kantonrechter of de rechtbank? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij adviseren u over het voeren van verweer, het treffen van een eventuele regeling en kunnen voor u uitstel vragen.

Ik heb een besluit ontvangen

Heeft u een besluit ontvangen van:

  • Het UWV over bijvoorbeeld een Ziektewetuitkering (ZW), een Werkeloosheidsuitkering (WW), een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO / WIA);
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) over bijvoorbeeld een AOW uitkering of AIO-aanvulling;
  • De Gemeente over bijvoorbeeld een aangevraagde vergunning, over uw Bijstandsuitkering (WWB), of uw Persoongebondenbudget (PGB);

of heeft u enig ander besluit van een (semi)overheidsinstantie ontvangen en bent u het er niet mee eens? Aan het maken van bezwaar zijn fatale bezwaartermijnen verbonden. Neem daarom zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Ik ontvang aanmaningen en ik bestrijd de vordering

Wordt u belaagd door een of meerdere incassomaatschappijen en bent u het op goede gronden niet eens met de in rekening gebrachte (incasso)kosten of de vordering(en) die zij van u willen incasseren? Zend ons de stukken toe en wij zullen de casus voor u beoordelen.

Ik heb (problematische) schulden

Vanwege de huidige economische crisis hebben steeds meer mensen te kampen met problematische schulden. Schuldeisers leggen beslag op uw bankrekening. Uw bezittingen en inkomen zijn ontoereikend om alle schulden te kunnen voldoen. In het ergste geval vraagt een van uw schuldeisers faillissement aan. U ziet door de bomen het bos niet meer.
Enerzijds bestrijdt u mogelijk een deel van de vorderingen, heeft de beslagleggende schuldeiser ten onrechte geen rekening gehouden met de beslagvrije voet, of heeft de schuldeiser ten onrechte uw faillissement aangevraagd. Anderzijds kunnen faillissement of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) juist uitkomst bieden bij problematische schulden.
Wordt de aanvraag van faillissement of WSNP afgewezen, of bent u ten onrechte in staat van faillissement verklaard, dan kunt u daarvan in hoger beroep gaan. Voor het hoger beroep geldt een zeer korte beroepstermijn, in beginsel van 8 dagen. Bijstand van een advocaat is noodzakelijk. Vanwege de zeer korte beroepstermijn verzoeken wij u ook hier om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Ontslag / wijziging of beëindiging arbeidsovereenkomst

Bij ontslag, de beëindiging of een eenzijdige wijziging van het dienstverband kunnen tal van vragen opkomen. De werknemer geniet in vergaande mate arbeidsrechtelijke bescherming. Het is zaak om uw rechten op een Werkloosheidsuitkering (WW), Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) of Ziektewetuitkering (ZW) veilig te stellen. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten adviseert in gevallen waarin de werkgever een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft aangeboden, een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gevorderd bij de kantonrechter. Voor al uw vragen vindt u in Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten een deskundige sparringpartner.

Huur / eigen huis / burenruzie

Wordt uw huur verhoogd en kunt u die nu niet meer betalen? Dreigt uw woning door bouwplannen van de gemeente in waarde te dalen? Blijkt uw nieuwe huis of uw huurwoning (verborgen) gebreken te hebben? Of heeft u een geschil met uw buren over een schutting, verbouwing of de erfgrens? Op basis van vakkennis en ervaring leidt Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten u door het bos van regels, wetten en rechtspraak.

Relatie beëindigd

Alle juridische zaken die te maken hebben met de eigen familie of relatie worden doorgaans door ons behandeld. Als personen- en familierecht advocaat adviseren wij in zaken als huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontracten, afspraken bij echtscheiding, ouderschapsplannen, omgangsregelingen, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, erkennen van een kind, ouderlijk gezag, voogdij, geboorte en afstamming.

Erfrecht

Door een toename van het aantal scheidingen en samengestelde gezinnen is de afwikkeling van nalatenschappen steeds vaker een bron van conflicten. Voor het bewaken en het veilig stellen van uw rechten, bent u bij ons aan het juiste adres.


Heeft u vragen over een of meerdere bovenstaande juridische vraagstukken, neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek of maak gebruik van het gratis inloopspreekuur op dinsdag en donderdagavond tussen 17.00 uur en 19.00 uur (na afspraak).
T. 0475 – 769 190